İçindekiler

(Yıl: 2014, Cilt: 35, No: 1)

Tüm Dergi için tıklayınız.

    • Sevil KAYA, Korhan ESAT, Berkan ECEVİTOĞLU, Veysel IŞIK, Bülent KAYPAK, Gülsev UYAR ALDAŞ, Aslı Zeynep CAN, Esra Ezgi BAKSI, İsmail AKKAYA, Gürol SEYİTOĞLU, Afyon-Akşehir Grabeni Batı Kenarının Tektonik Özellikleri Üzerine Jeolojik ve Jeofizik Gözlemler: İki Evreli Genişleme Modeli Hakkındaki Tartışmalara Bir Katkı [Makale]
    • Ali YÜKSEL, Nuh BİLGİN, Kayanın Jeomekanik Özelliklerinin Metro Tünellerinde Kullanılan Tünel Açma Makinelerinin Performansına Etkisi [Makale]
    • Yeşim YÜCEL ÖZTÜRK, Selin AY, Cahit HELVACI, Bor Minerallerinin Duraylı İzotop Jeokimyası: Bigadiç (Balıkesir) Borat Yatağından Bir Örnek [Makale]
    • Aydın MERT, Yasin FAHJAN, Ali PINAR, Lawrence HUTCHINGS, Marmara Bölgesinde Ampirik Green Fonksiyon Yöntemiyle Deprem Benzeşimlerinin Elde Edilmes [Makale]
    • Nurdan İNAN, Selim İNAN, Doğu Pontidler’deki (KD Türkiye) Üst Maastrihtiyen- Paleosen Sığ Denizel Karbonat Istiflerinin Mikrofasiyesleri ve Bentik Foraminiferlerin Stratigrafik Dağılımı [Makale]